Zateplení základů a základové desky

Mezi nejvíce vyskytující se tepelné mosty (místo, kde prostupuje nadměrné množství tepla z vnitra budovy ven) patří již od nepaměti přechod mezi horní stavbou (stěny) a spodní stavbou (základy). Jsou to místa, kde při nedostatečném zateplení dochází v průběhu užívání staveb ke zvýšené vlhkosti, tvorbě plísní aj.

Správná volba materiálu pro zateplené základů

Přičemž vytvoření kvalitního soklu bez tepelného mostu není nikterak drahé a složité. Stačí si zajistit kvalitní materiály (k tomu určené) a dodržet několik technologických předpisů. Pro správnou funkčnost se musí dodržet dvě zásady. Izolace soklu musí být vytažena 0,3 metru nad přiléhající upravený terén a hloubka zapuštění do země musí být min. 1metr (u speciální desek je povoleno 0,3 m), aby základová konstrukce byla ve stálé teplotní situaci, a tak nedocházelo k případným poruchám.
Používané materiály v oblasti přechodu staveb musí po celou dobu své životnosti splňovat několik zásadních podmínek. Struktura materiálu by měla být nenasákavá, musí odolávat vzlínavosti vody a mrazu. Materiál by měl mít schopnost spolupůsobit s různými tmely a lepidly, měl by být dobře zpracovatelný a především se dát vhodně zkombinovat s ostatními tepelnými izolanty.

Materiály pro zateplení soklů

Nejběžnějším materiálem pro zateplení soklů staveb jsou desky z extrudovaného polystyrenu, které prosperují svou nenasákavostí a pevností. Na trhu je nalezneme pod výrobním označením XPS. Desky jsou vyráběny na perodrážku (hrany desek jsou tvarovány, aby zapadly do sebe a zabránili tepelnému mostu) o šířce 500 – 600 mm a délce 1000 – 1250 mm. Jednotlivé díly se na povrch lepí lepidly (na českém trhu je celá škála výrobků) a jejich povrch se upravuje většinou broušením pro nanášení omítek či drenážních vrstev. Jelikož se extrudovaný polystyrén v české republice nevyrábí, dochází k častějšímu používání materiálu PERIMETR. Je to označení pro speciální materiál, z něhož jsou vyráběny desky lisováním a na českém trhu se vyskytují v několika formách. Nejpoužívanějším typem jsou soklové desky, které plynule navazují na zateplení fasády domu (díky své rovné čelní straně). Dílce jsou k dostání v tloušťkách od 20 do 100 mm a jejich povrch je upravován pro dokonalé spojení desky a lepidla.
Své uplatnění nalézají i drenážní desky, které jsou specifické rozdílností úpravy povrchu. Na straně nanášení lepidel je povrchová struktura upravena pro dokonalou soudržnost a na straně, kde se stýká se zeminou, má drenážní rastr pro dokonalý odvod vody. K sehnání jsou v tloušťkách 50, 60 a 80 mm.
Posledním typem jsou perimetrické desky, které se používají pro dokonalé spojení, které zajišťuje drážka po celém obvodu. Povrch je upraven rastrem po 50 mm a jsou k dostání v tloušťkách od 20 do 120 mm.


Copyright © 2022 zakladove-desky.com