Na fotografii:
Dokončení betonáže zakladove desky pro dřevostavbu.

Detaily projektu:
Základová deska pro dřevostavbu RD Kounice u Prahy,realizace základů pro Avanta systeme s.r.o.

Na fotografiích:
(1) Dokončení betonáže zakladove desky pro dřevostavbu.

(2) Zemní práce před zahájením výkopů základů dřevostavby rodinného domu lokalita Praha

(3) Skrývka ornice s následným uložením na pozemku,která bude znovu použita při rekultivaci a sadových úpravách po dokončení základové desky dřevostavby rodinného domu

(4) Vyzdívka základových zdí nad úrovní terénu, zde je nutné přesné dodržení rozměrů dle projektu dřevostavby,na důkladné založení jak rozměrově tak i výškově je použita nejmodernější laserová technologie od firmy Hilti

(5) Před vybetonováním základových zdí proběhne usazení všech vývodů kanalizace,která je obsypána nezhutnitelným mat.pro zachování dilatace a vývody jsou opatřeny systémovými uzávěry proti případnému zanesení při betonáži základové desky.Copyright © 2022 zakladove-desky.com