Proč stavět základovou desku s námi?Realizujeme stavby na celém území ČR


viz příklady realizací

Dlouholetá praxe v zakládání staveb


Na trhu základových desek a spodních staveb jsme 6 let,za tuto dobu jsme realizovali nesčetné množství základových konstrukcí pro nejvýznamnější dodavatele dřevostaveb na našem trhu.

Kvalita dodaných prací a garance rovnosti splňujíci požadavky všech výrobců dřevostaveb


Dodržení kvality dodaných prací a materiálů pro základy vašeho rodinného domu je pro nás velmi důležité a tvoří nedílnou součást filosofie naší stavební firmy.

Rychlost výstavby základové desky


Maximální délka výstavby, a to i u největších domů, se pohybuje kolem deseti dnů.

Postup prací


Na začátek je třeba vybrat vhodný stavební pozemek,kde po splnění hledané lokality a ceny musíte také přemýšlet jaký dům preferujete,pokud třeba chcete stavět nepodsklepený dům není vhodná příliš svažitá parcela,proto je dobré již od začátku spolupracovat s projektantem a nebo si vybrat již hotový tipový projekt a také si zajistit geologický průzkum.Tím předejdete do budoucna zbytečnému prodražení stavby a dalším komplikacím.
více...

Zateplení základové desky


Mezi nejvíce vyskytující se tepelné mosty (místo, kde prostupuje nadměrné množství tepla z vnitra budovy ven) patří již od nepaměti přechod mezi horní stavbou (stěny) a spodní stavbou (základy). Jsou to místa, kde při nedostatečném zateplení dochází v průběhu užívání staveb ke zvýšené vlhkosti, tvorbě plísní...
více...


Copyright © 2022 zakladove-desky.com