Na fotografii:
Vytyčení základů

Detaily projektu:
Základová deska rodinného domu v Karlových Varech. Realizace pro fimu Avanta Systeme s.r.o

Na fotografiích:
(1) Betonáž základové desky

(2) Skrývka ornice

(3) Vytyčení základů

(4) Výkop základů

(5) Příprava hutněného násypu pod základovou deskuCopyright © 2019 zakladove-desky.com